Трето важно заседание относно добива на газ в община Генерал Тошево

Трето важно заседание предстои на 16 октомври (вторник) в Административен съд Варна по делото Русгеоком срещу РИОСВ Варна относно отрицателното решение на РИОСВ Варна за добив на газ в Община Генерал Тошево – на него ще бъдат определени въпроси към трима вещи лица – хидрогеолог, сондажен инженер и химик. Заседанието е на отворени врати и всеки гражданин може да присъства. Прочетете повече за предишните заседания ТУК

ЕЛАТЕ В ЗАЛАТА, ИЛИ РАЗКАЖЕТЕ

ВОДАТА НА ЦЯЛА СЕВЕРНА И СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Е ЕДНА И СЪЩА, ЗАМЪРСЯТ ЛИ Я – И НИЕ ЩЕ СТАНЕМ ХАСКОВО И ХАРМАНЛИ.

А ВАРНЕНСКАТА ПСОВ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕЧИСТВА ЗАМЪРСЕНИ ХИМИЧЕСКИ ВОДИ, ПРОСТО ЩЕ ГИ ИЗЛИВАТ,
ДА СЕ СЕТЯ ЛИ КЪДЕ?

И ДА СЕ СЕТЯ ЛИ, ЧЕ ВАРНА И ДОБРИЧ СА НА ПЪРВО МЯСТО ПО ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ?

не мислете, че референдумът е достатъчен,
сега е последната фаза на една дълга битка,

Без НАРОД няма Победа

Бъдете този НАРОД!

Обобщение на второто заседание: Русгеоком срещу РИОСВ Варна

На 18 септември в Административен съд във Варна се проведе второ заседание по делото с обеществен интерес по жалба на компания „Русгеоком-БГ” ЕАД срещу отрицателното решение на РИОСВ Варна за добив на газ в Община Генерал Тошево. За хронология на събитията прочетете повече тук.

Следващото заседание е насрочено за 16.10.2018 от 11 часа и отново ще се проведе при отворени врати. От ИК „За чиста България“ призоваваме гражданите, които имат възможност да присъстват.

Прилагаме едно много добро обобщение на заседанието от 18ти, с благодарности към Н.Гицова. Към информацията сме добавили и части от статията на Про Нюз Добрич.

Русгеоком бяха представлявани от адвокати Йорданов и Вълков, присъстваха представител на РИОСВ, прокуратурата и трима конституирани граждани –  д-р Дона Пикард от София, доктор по социология, собственик на имот в с. Бежаново; инж. Иванка Казакова – Варна от „За чиста България“, конституирана като физическо лице; инж. Айдън Яия – жител на с. Спасово, биопроизводител на пчелен мед (съдията беше отхвърлила молбите им за конституиране, но ВАС ги конситуира). Залата беше пълна, като зрител присъства и кмета на общината Валентин Димитров.

Доказателствената тежест е у жалбоподателя, т.е. Русгеоком трябва да докаже твърдението си, че решението на РИОСВ е неправилно. Адвокатите искат да бъде назначена експертна комисия – различни експертизи от вещи лица – хидрогеолог, сондажен инженер и химик със специалност проучване и добив на газ, която да отговори на определени въпроси.

Доказателствени искания бяха направени от всички страни, Русгеоком приложиха по делото някои положителни решения по други инвестиционни предложения, които Казакова определи като неотносими по делото, за друг вид находища, но съдията ги прие. Казакова от своя страна приложи наиучни статии и трудове в подкрепа на РИОСВ, които адвокатите твърдяха, че не са необходими и експертите ще си търсят сами материали, но и те бяха приети. Казакова поиска да се изискат от министерството и документи за двете геоложки открития (за конвенционалното и неконвенционалното находище), защото от тях ще стане ясно кои са всъщност слоевете, в които ще се сондира и съдията с много увещания се съгласи. Не уважи обаче искането да се представи доклада, в който е описано как през 2016 Басейнова дирекция е била възпрепятствана от инвеститора да вземе проби от водата в сондажа и поради какви причини е станало това. Не уважи и допълнителното искане на Дона Пикард да бъде назначено допълнително вещо лице – експерт по биоразнообразието. Тя поиска също и предварително изслушване на експерти, които да установят дали зададените от Русгеоком въпроси са достатъчно ясни и отговорите в експертизата ще са достатъчни за да направи съда обоснован извод дали решението е правилно или не, но и това искане не беше уважено.

Съдията обобщи Решението на РИОСВ като посочи две опорни точки: че докладът по ОВОС не е пълен и че при изпълнение на инвестиционното предложение ще има нанесени вреди на околната среда. Но помоли страните да й посочат според тях кои са точно мотивите в решението и къде се намират. След като представителят на РИОСВ и адвокатите не успяха да посочат, Казакова посочи стр. 6 и 7 от решението и конкретните точки, тъй като адвокатите не искали да четат доклада, че бил много дълъг, нали коментираме решението все пак… Съдията попита и кое геоложко откритие се разглежда в доклада, Казакова и Дона Пикард обясниха на нея и адвокатите, че се коментират и двете.

Съдията отново се опита да обобщи, че всъщност въпросът е дали докладът по ОВОС е разработен както трябва, а адвокатите допълниха, че експертизата трябва да установи дали е възможно дс се замърсят водите и има ли заложени мерки в доклада за предотратяване на това. Ето тук се намеси представителя на РИОСВ за първи и последен път, за да каже, че именно тези въпроси са разгледани в ОВОС и именно за тях ИМА назначени допълнителни експертизи след провеждане на обществените обсъждания. Казакова допълни, че дори РИОСВ е помолил инвеститора да си допълни доклада с всички непълноти и неясности, но те категорично отказаха. Също наблегна, че рискът за човешкото здраве трябва да се обследва не от еколог, а от лекар и че в целия доклад и всички експертизи се говори САМО ЗА СОНДИРАНЕ, НО НЕ И ЗА ДОБИВ, а всъщност големите рискове са именно при добива на газ, за това и е необходимо да се привлече специалост по геология и то с опит в Североизточна България.

Айдън Яия пък коментира, че в доклада не е обследвано никъде има ли инфразвук и вибрации, излъчвани от сондажната площадка (тъй като той е пчелар и неговите пчели са пострадали и е потърпевш от тяхната работа), при което съдията отсъжда,че има писано за шума, а инфразвука бил част от него, нищо че не се чувал.

В крайна сметка се оказа, че експертите в България, които не са се произнесли по нашия казус са свършили и съдията помоли в 7дневния срок за адвокатите, в който трябва да си представят въпросите към експертите и в още 7дневния за останалите ответници и заинтересовани страни да бъдат направени предложения за имена на такива вещи лица, които обаче да не са от минногеоложкия университет предвид „йерархичната му зависимост“ (разбирайте спонсорството на Овергаз). А представените от Казакова доказателства за 5 аварии на сондажа не били относими, защото това не означавало че ще има аварии и занапред. Прокурорът не го чух да се обади нито веднъж. Следващото заседание е на 16.10.2018.

Снимки благодарение на Я. Георгиев публикувани в групата Генерал Тошево, Добруджа, България

 

Хронология и развитие на конфликта около предложението за добив на газ на Русгеоком-БГ ЕАД в община Генерал Тошево

Вторник, 18 септември от 10.00 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА!

Делото по жалбата на „Русгеоком БГ“ срещу решението на РИОСВ Варна за неодобряване на инвестиционното им предложение, свързано с добива на газ в района на община Генерал Тошево, ще се състои на 18 септември 2018 от 10 часа в Административен съд Варна. Заседанието ще е на открити врати и всеки гражданин, който желае може да присъства. ОБЕДИНЕНИ МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

Хронология и предстоящо развитие на конфликта около предложението за добив на газ на Русгеоком-БГ ЕАД в община Генерал Тошево (Рогозина)

13.09.2017

Доклад за оценка на въздействието върху околната реда на намерението за добив на газ в блок Добрич – ДОВОС на Русгеоком-БГ ЕАД
16.10 – 28.10.2017
Обществени обсъждания в 18 населени места в община Генерал Тошево

Подадени писмени отрицателни становища от специалисти и обикновени българи от страната и чужбина по имейл, поща и на място – повече от 930 !

Изразени отрицателни становища – на всички обществени обсъждания във всички населени места

 25.01.2018 

Заседание на експертен екологичен съвет

 

– Гласували „ЗА“ 3 – представителите на МГУ, на геологическия институт към БАН и минно-геоложката камара;

– Гласували „ПРОТИВ“ 33 – всички кметове от община Г.Тошево, представители на екологични НПО, всички служители на РИОСВ и специалисти от държавните органи /ВиК-Добрич, РЗИ-Добрич, Басейнова дирекция – Варна и Басейнова дирекция – Плевен/, служителите на РИОСВ-Варна, участвали в разширения състав на съвета

Решение за отказ /неприемане на ДОВОС/ на Директора на РИОСВ-Варна

04.04.2018

Заповед, потвърждаваща отказа, на министъра на МОСВ

април 2018

Жалба в Административен съд – Варна на Русгеоком – БГ ЕАД

против Решението

Ответник – РИОСВ – Варна

22.05.2018

Първо заседание на Административен съд – Варна, на което са конституирани като страни жалбоподателят – инвеститор, ответникът – РИОСВ – Варна и Варненска прокуратура

7 граждани от общ.Генерал Тошево, Добрич, Варна и София подадоха молби да бъдат конституирани като заинтересовани страни.

Молбите са отхвърлени от съдията с един и същи аргумент – гражданите, не са заинтересовани, поради факта, че с реализацията на инвестиционното предложение на Русгеоком, за тях не възникват преки и непосредствени вреди, не се създават задължения и не се ограничават правата им.

Съдията постановява това определение поради обстоятелство, твърдяно от самия инвеститор в ДОВОС – с инвестиционното намерение не се променя предназначението на земите и състоянието на околната среда.

Това определение е обжалвано пред Върховен административен съд, като със свое решение ВАС отменя определението на съдията за трима от молителите, като ги конституира като заинтересовани страни

Определение 9496/11.07.2018 ВАС- VІ отделение

линк

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, конституирани след жалбите до ВАС:

- д-р Дона Пикард от София, доктор по социология, собственик на имот в с. Бежаново;

- инж. Иванка Казакова – Варна от „ЗА ЧИСТА БЪЛГАРИЯ“, конституирана като физическо лице;

- инж. Айдън Яия – жител на с. Спасово, биопроизводител на пчелен мед.

И тримата са участвали в няколко обществени обсъждания и са подали писмени отрицателни становища.

 

Второто съдебно заседание ще се състои на 18 септември 2018 г. от 10.00 ч. във Варненския административен съд.

Дело 1092/2018 год на ІІІ-ти състав на ВнАС е обявено с обществен интерес.

 

Основни аргументи, които инвеститорът изтъква в жалбата си и иска от съда да отмени Решението на РИОСВ-Варна са:

- ТЕХНОЛОГИЯТА на добив е конвенционална , следователно безопасна;

- СОНДАЖНАТА дейност не е нова, ползвана е при изграждането на множество сондажи за питейна вода в района;

- Добивът на газ и сондирането не са опасни, защото доказано не замърсяват компонентите на околната среда /почва, вода, въздух/;

- Твърдяната безопасност се доказва с дейността по сондиране, като са приложени решения по ОВОС или решения да не се изготвят ОВОС НА ДРУГИ ФИРМИ И ЗА ДРУГИ НАХОДИЩА;

- За да докаже твърденията си Русгеоком – БГ ЕАД е поискала съдебни експертизи от геолог, хидрогеолог, еколог /който да оцени риска за човешкото здраве/

 Защо тези аргументи са безпочвени? Защото

Заинтересованите са конституирани от ВАС на основание чл.55 от Конституцията, което доказва, че всеки гражданин, участвал в обществените обсъждания има правно основание да защити своето човешко право на здравословен живот и чиста природа, когато с основание се притеснява за здравето  и  бъдещето си.

-  Технологията никъде не е показана – липсват микроскопски снимки на структурата на слоевете, в които се твърди, че има газ, описание на оборудването за добив, чертежи, изчисления. Налични са само общи обяснения от типа „технологията е стандартна“ и „газът излиза сам“, а описанията са като за деца.

- Още при сондирането, продължило повече от 15 години, са документирани няколко форсмажорни събития  ПЕТ АВАРИИ  на един сондаж Р-1 Рогозина !А когато станат 49 сондажа на 8 площадки за 35 годишна концесия?

- Описани са операции по наклонено сондиране – това не са конвенционални сондажни операции, използвани през социализма, когато при повече от 200 сондажа ГАЗ НЕ Е ОТКРИТ и същите са трансформирани в сондажи за вода

- Всички държавни органи – БДЧР, БДДР, ВиК и РЗИ  писмено и чрез своите експерти на заседанието на екологичния съвет аргументирано изразяват мнения и опасения, че съществува опасност от замърсяване на околната среда по всички компоненти, налични са сериозни опасения за риск за човешкото здраве

-  Реален контрол на държавата липсва - от 2016 г. насам не е изследвано състоянието на подземната вода в района на находището, защото експертите не са били допускани до сондажната площадка за взимане на проби !

- Замърсените води от добива ще бъдат давани за пречистване на ПСОВ-Варна, ТЯ обаче има технологии за изчистване само на битово-канални води !!! На практика тези силно агресивни отпадни води от сондажите най-вероятно ще бъдат изливани във Варненския канал или Черно море.Готови ли сме да понесем още една Девня ?

- При обществените обсъждания представители на компанията и на екипът, разработил този ДОВОС многократно бяха питани, но не успяха да дадат смислени обяснения за технологията, замърсяванията на почвата, въздействието на опасни химикали /описани в самия доклад/, липсата на обследване на инфразвук /в резултат от работата на комресори с огромна мощност, тъй като доставената електроенергия на сондажната площадка е 2 MW/, възможността за създаване на микроземетресения.

- Инвеститорът заобикаля един всеизвестен в световната добивна практика факт –  газ от неконвенционални слоеве, каквито всъщност ще бъдат разработвани, не може да бъде добит, без да бъдат използвани неконвенционални технологии.

Те са  ЗАБРАНЕНИ с решение на Народното събрание от  юни 2012 год.

 Това са няколко от многото причини, заради които варненци, добруджанци и всички хора , които пият водата от подземното малм-валанжско езеро от  Шумен,  Разград, Търговище ,  Силистра и цялото северно крайбрежие, ще присъстват в залата.

Инициативен комитет  „За ЧИСТА БЪЛГАРИЯ“

Документът може да се изтегли от този линк или от секция Документи в сайта: 

Хронология и дело Рогозина 2017-2018
Хронология и дело Рогозина 2017-2018
Hronologia_i_delo_Rogozina_2017-2018.docx
36.0 KiB
863 Downloads
Подробности...

Започване на дело на Русгеоком срещу решението на РИОСВ Варна

Във вторник 22 май от 9.00 в административен съд Варна ще се даде ход на адм.дело 1060 / 2018 на Русгеоком срешу Решението на РИОСВ – Варна, с което беше отхвърлена възможността да се добива газ в Добруджа.

До тук са документирани 3 форсмажорни събития, което доказва, че дейността на фирмата в блок Добрич, находище Спасово не може да бъде реално контролирана и евентуални сериозни аварии не могат да бъдат предотвратени. Същевременно огромен брой варненци не знаят, че питейната вода, която ползват идва от същите водни нива, които са сериозно застрашени от бъдещата дейност – девненските извори, които дават вода и на курортните комплекси са от малм-валанжинския воден хоризонт, за който двете басейнови дирекции са дали предписание да не се преминава. ВиК Добрич пък изразява сериозното си опасение, че в района на инвестиционните намерения има опасност от замърсяване на 30 източника на питейна вода. Продължаваме да следим случая.

РИОСВ Варна не одобри разработването на находище „Спасово“!

На 25 януари се проведе заседание на Експертния екологичен съвет към РИОСВ Варна, с цел да се вземе решение относно предложението на Русгеоком за находище „Спасово“. Пред сградата на РИОСВ се бяха събрали граждани, за да изразят за сетен път протест срещу разработването на находището и инвестиционното предложение на компанията. Да припомним и че на референдума в Генерал Тошево провел се на 17 декември миналата година, на въпроса „Против ли сте Община Генерал Тошево чрез Общинския съвет или кмета на общината да одобрява устройствени планове, определящи територии за проучване, добив, преработка на следните подземни богатства: нефт, природен газ, твърди горива, минни отпадъци?“ близо 97% от гласувалите са отговорили положително. 52.72% от имащите право на глас в местния референдум са гласували. Решението за местен референдум бе взето след насъбралото се обществено недоволство и протести при публичните обсъждания на ОВОС за находище „Спасово“.

Някои от подадените в писмен вид възражения и становища на граждани и организации може да прочетете от секцията на сайта „Документи„. Също може да видите заснетите публични обсъждания в община Генерал Тошево.

И така, след гласуване с 33 гласа „против“ и 3 гласа „за“, РИОСВ Варна излезе с отрицателно становище по повод инвестиционното намерение за добив на газ на „Русгеоком БГ“.

Прилагаме една статия от Информационна агенция „Добруджа“ относно провелото се заседание:

„Експертният екологичен съвет към РИОСВ Варна излезе с отрицателно становище по повод инвестиционното намерение за добив на газ на „Русгеоком БГ“.  От гласувалите относно доклада за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение, 33 души са били против, а само трима са гласували със „за“, съобщи Тодор Колев – председател на експертния съвет. Той обясни, че мотивите за решението са свързани основно с опасността от замърсяване водоносните хоризонти от дейността, които са главно в три направления.  Основното е, че в района има три сондажа на ВиК Добрич, които се използват за питейни нужди. Не бе изяснено как евентуална авария би била отстранена, т.е. как ще се процедира ако се стигне до замърсяване на водата, посочи Колев.

Становището на Басейнова дирекция е, че има несъответствие между инвестиционното предложение и плановете за управление на водния хоризонт.

Решението е експертно, отчитайки желанието на населението да не се извършва добив на газ на тяхна територия с оглед недопускане на замърсяване на подземните води, каза Колев. Той  коментира, че всички математически прогнози, се основават на някаква база данни. На практика не може на 100% да се гарантира, че няма да има замърсяване, каза специалистът, като уточни, че решението може да бъде атакувано по съдебен ред от фирмата-възложител.

Това е победа за Генерал Тошево.Това заяви кметът на общината  Валентин Димитров, който присъства на заседанието. Разбира се, че съм доволен. Те ще обжалват решението на РИОСВ-Варна, но ние ще продължаваме да наблюдаваме случая и със сигурност няма да допуснем добива на газ. Знаете, че имаше проведен референдум, който е валиден. Той също няма как да бъде оспорен, защото сроковете за това минаха, коментира още Димитров.“

Снимки от: Фейсбук група „Добруджанци срещу добива на газ в Тошевско!“

Протест пред РИОСВ Варна 25/01!

ЧЕТВЪРТЪК 25 ЯНУАРИ, 09:30 – ПРОТЕСТ ПРЕД РИОСВ-ВАРНА

Утре ще се проведе разширен експертен екологичен съвет по преценяване доклада по ОВОС за даване на концесия за добив на газ в блок Добрич, находище Спасово, участък Рогозина на фирма Русгеоком – БГ ЕАД.

ОТ УТРЕШНОТО РЕШЕНИЕ – КЪДЕТО НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ГРАЖДАНИ, БЕЗ ЦИТИРАНИ ИМЕНА НА ЕКСПЕРТИ, БЕЗ ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА РУСГЕОКОМ – ЗАВИСИ БЪДЕЩЕТО НА ЦЯЛА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ. Призоваваме гражданите да не бъдат безучастни и да дойдат в знак на протест!

Бележка: Прилагаме заповедта за свикване на ЕЕС (експертен екологичен съвет) в РИОСВ Варна

Заповед за свикване на експертен екологичен съвет 25/1/18
3.8 MiB
725 Downloads
Подробности...

Предстои местен референдум в Генерал Тошево относно добива на газ

На 17 декември ще се проведе местен референдум за гражданите с постоянен или настоящ адрес в община Генерал Тошево, с въпрос: „Против ли сте Община Генерал Тошево чрез Общинския съвет или кмета на общината да одобрява устройствени планове, определящи територии за проучване, добив, преработка на следните подземни богатства: нефт, природен газ, твърди горива, минни отпадъци?“. Изборният ден е от 7 до 20 часа.

Може да видите от сайта на община Генерал Тошево   избирателни списъци и секции, както и официалния информационен лист на общината.

Преглед на обсъждането в Генерал Тошево от 28 октомври

По време на последното обсъждане гражданите поставиха ултиматум на фирма  “Русгеоком БГ“ АД да оттегли доброволно инвестиционното си предложение – до 3 ноември.

Може да проследите цялото общественото обсъждане в Генерал Тошево (целия запис, благодарение на Добруджа ТВ): https://www.youtube.com/watch?v=XiPTdaUQkgc&feature=youtu.be

ВАЖНО! Днес, до края на деня е последния срок, в който всеки гражданин и организация може да подава своето становище на  riosv-vn@riosv-varna.org, riosv-vn@hotmail.com. За да се ориентирате за вече подадени отрицателни становища може да разгледате и в секция Документи на сайта.

Публикуваме въпросите вписани до този момент в  документа Становище на народа от Фейсбук групата „Добруджанци срещу добива на газ в Тошевско!“ по повод оценката за въздействие на околната среда за находище Спасово и предложението на фирма „Русгеоком БГ“ АД.

СТАНОВИЩЕ

 1. От технологията на преминаване на сондата през почвените слоеве не става ясно как промивната течност ще се върне на повърхността, за да се употреби втори път.
 2. Не е ясно в какви количества ще има насищане на промивна течност в пластовете, течността водоразтворима ли е и ако да как точно ще се извлече на повърхността при преминаване през воден пласт за питейни нужди например.
 3. Не се сочи количество на пластови води, които ще се извеждат на повърхността. Това е нужно, за да се прецени дали централата във Варна ще има капацитет да приеме и преработи водите.
 4. Не се сочат видове пластови води, които ще се извозват до Варна, за да се провери дали централата има право и сертифицирана ли е да ги преработва. Тук естествено възниква въпросът защо обсъждането протича само в Община Генерал Тошево, при условие, че в самия доклад се сочи, че техният проект ще има кумулирано въздействие върху съседни общини и морски общини? Защо не е включена и Община Варна, при условие, че пластовите води се движат в посока югоизток и е възможно замърсяването да достигне и до там, освен това пречиствателната станция се намира при нас?
 5. Стр. 159 III13 „Кумулативен ефект с други инвеститационни предложения и планове“ Възразявам, защото собствеността на земя в районна на сондажите е свързана със земеделие, а не с добив на газ и проектът на Русгеоком е в пълен разрез и нарушава всички земеделски проекти без изключение в целия регион!
 6. Стр. 142 ІІІ.11. „Информация за вида, количество и класификация на отпадъците, които се очаква да бъдат генерирани при реализирането на инвестиционното предложение“, цитат: „Освен това инвестиционното предложение включва и операции по изграждане на газопроводи между отделните сондажни площадки“ Това означава, че държавата ще създаде пътища върху частна земя, за да осигури възможност на инвеститора да си пусне тръбите. Възможно и твърде вероятно е да има собственици на земя, които не желаят да я отдадат или продадат за целта. Как ще се реши този въпрос? Без съгласието на собственика на земята прокарването на тръби е абсолютно нарушаване на коституцията по отношение на частната собственост! Закон за частната собственост няма.
 7. Инвеститорът казва в доклада, че съоръженията му няма да минават през водоизточник, а реално точно оттам минават.
 8. Казаха на обсъждането в с. Кардам, че ще използват промишлена вода, а реално имат кладенец до сондата и използват единствения източник на вода в цяла Добруджа!
 9. Общинският план за развитие и областната стратегия на Област Добрич изключват реализирането на инвестиционното предложение. Предвиждат се земеделие и опазване на околната среда, а като енергоизточници – само ветрогенератори.
 10. Стр.142 III10.3 Вредни лъчения „Обектите, в рамките на които ще се изграждат сондажните площадки, не се явяват източник на вредни лъчения към околната среда. Геоложката основа не е източник на вредни лъчения…“ Това е несериозно количество и качество информация по въпроса – лъчения има и те са радиационни и са от химикалите на откритите площадки и съвкупно с освободения въглероден диоксид засилват влиянието от човешката дейност върху глобалното затопляне. Един качествен лабораторен анализ върху продукцията ще установи наличие на алфа, бета и гама лъчи в различна концентрация. Това е в нарушаване на Регламент ЕО-834/2008 чл.10 биологично производство. В резултат инвестиционното предложение на Русгеоком пречи и нарушава интересите на биопроизводителите в региона.
 11. Съществува забрана на Басейнова дирекция ЧР да минават през Малм-Валанжския басейн – нещо, с което инвеститорът Русгеоком не се съобразява (писмо приложение към доклада).
 12. Винилите, глините и шламовете в утаителните ями си остават в земята и не се отстраняват, а само се затрупват, освен това са със срок на годност 15 години, а на първата площадка ще се експлоатира повече от 15 години (стр. 36).
 13. Не са правени входни замервания на чистотата/замърсяването на компонентите на околната среда, за да стъпят на основа и да сравняват занапред какво и колко ще е замърсяването.
 14. Има вредни за човешкото здраве химикали (изброени на стр. 71), които има опасност частично или напълно да се просмучат в Малм-Валанжския водоносен хоризонт (стр.82), и които не са изчерпателно изброени, а има добавка „и други“ – в които други не е известно какви и колко отрови се съдържат (стр. 184, стр. 208).
 15. Шум над допустимите норми (стр. 76).
 16. Риск от аварии (стр. 82).
 17. Опасно рядко се предвижда мониторинг – на почвите на 3 години, на шума на 2 години, на въздуха на 2 години, на водата веднъж сезонно.
 18. Измерват повечето от показателите за замърсяване на въздуха при максимално еднократно замърсяване, а го сравняват със средногодишна норма – в резултат казват, че няма да има наднормени емисии, но не отчитат местното замърсяване и кумулативния ефект.
 19. Всички площадки и очаквани находища на газ, видът му и начинът на добиване са условни, предстои проучване и данните са предполагаеми, могат да променят действия, намерения, процеси в зависимост от това какво открият (стр. 12, 17, 30, 52 и др.)
 20. Определено е само местоположението на площадка П 1-1 в участък “Рогозина”, местоположенията на всички други площадки – П 1-2 и П 1-3 на същият участък, както и площадките на участъци „Рогозина изток”, „Чернооково” и „Калина” ще бъдат уточнени в последствие. Предварителното определяне на местоположението на площадките е от съществено значение за местното население, пряко свързано е със статута на прилежащите нему и в близост нему земи и парцели. В тази връзка трябва да се изготви или нов доклад с конкретните местоположения на всички цитирани по-горе площадки, или да се изготви нов ОВОС, но само за участък “Рогозина”, където точно и ясно е определено местоположението на площадката П 1-1, в този ОВОС инвеститора трябва да преразгледа инвестиционното си намерение и да изключи площадките П1-2, П1-3 в “Рогозина”, както и участъците “Рогозина изток”, “Чернооково” и “Калина”.
21. Никъде не е посочен състава на отпадъчната вода която чрез триетиленгликола се отделя при изсушаването на природния газ в инсталациите за подготовка на газа и се дренира в резервоара с отпадъчни води.
(допълвайте още тези)

ВЪПРОСИ КЪМ РУСГЕОКОМ БГ АД

1. Как промивната течност ще се върне на повърхността, за да се употреби втори път?
2. В какви количества ще има насищане на промивна течност в пластовете?
3. Промивната течност водоразтворима ли е и ако да, как точно ще се извлече на повърхността при преминаване през воден пласт за питейни нужди например?
4. Какво е количеството на пластови води, които ще се извеждат на повърхността? Това е нужно, за да се прецени дали централата във Варна ще има капацитет да приеме и преработи водите?
5. Кои са видовете пластови води, които ще се извозват до Варна, за да се провери дали централата има право и сертифицирана ли е да ги преработва?
6. Как ще бъде решен въпросът с прокарването на тръби и други съоръжения във връзка с концесията през земи, представляващи частна собственост, когато собственикът не е съгласен с това, нито е съгласен да продаде земята си?
7. Казвате доклада, че съоръженията ви няма да минават през водоизточник, а реално точно оттам минават. Защо твърдите подобно нещо тогава?
8. Казахте на обсъждането в с. Кардам, че ще използвате промишлена вода, а реално имате кладенец до сондата и използвате единствения източник на вода в цяла Добруджа. Защо ни лъжете?
9. Как се вписва вашето инвестиционно предложение в Общинския план за развитие и Областната стратегия на Област Добрич, които изключват реализирането на инвестиционното предложение? Предвиждат се земеделие и опазване на околната среда, а като енергоизточници – само ветрогенератори. Къде тук е Вашето предложение?
10. Русгеоком БГ е свързана фирма с Овъргаз, съгласно публикуваните в търговския регистър документи. В тази връзка Овъргаз е била бенефициент по програма на Европейския Съюз с договор за помощ № RFCR-CT-2010-00003 проекта е за “Проучване на дълбока подземна газификация на въглища и постоянното съхранение на CO? ”. Бюджета на проекта е бил за 3067971 €. Част от проекта е за съхранение на CO2 в дупките от сондажите. Накрая в заключението се казва “ Това изследване подготви основата за евентуален пилотен проект”. Русгеоком ли в момента прави пилотният проект в Добруджа ? пълна информация на портала на ЕС – http://ec.europa.eu/research/partic… стр. 39
11. Съществува конфликт на интереси инж. Димитър Мерачев се представи на обществените обсъждания в с. Чернооково, като независим експерта по ОВОС. Същият г-н Мерачев обаче е част от екипа на Овъргаз взел участие в евро-програмата, в документите е цитиран, като участник по тази програма. При условие, че Русгеоком БГ е свързана с Овъргаз фирма, а инж. Мерачев работи за Овъргаз то следва, че съществува конфликт на интереси. Следва да се сезира Комисията за конфликт на интереси.
12. Дружеството Русгеоком БГ разполага ли с концесия за добив на подземни богатства и ако няма как смята да добива такива без концесия ? /съгласно ДОВОС към момента работи само на база договор за търсене и проучване с МИЕТ, в тримесечен срок след като решат да добиват трябва да изпратят заявление за концесия/ закона за природните богатства/, защом са направили ОВОС значи имат намерение, въпроса е дали са изтекли тези три месеца/
13. В Доклада на стр. 36 се казва: „Четвърти начин за реализация на природния газ е чрез компресиране на газа на място в траспортируеми съоръжения и извозване с автотранспорт. За целта ще се монтира компресорна станция за запълване на транспортируеми съоръжения на природен газ“ Според Наредбата за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, чл.4, ал.1 Превозните средства трябва да отговарят на изискванията на спогодбата ADR.Според същата спогодба превоза на опасни товари се извършва само и единствено по ШОСЕ. Въпросът ми е: Ще изградите ли шосета до компресорните станции?
…..
*Снимките са взети от публикуваните в групата „Добруджанци срещу добива на газ в Тошевско!“ и Фейсбук страничката „От Родолюбие“