Прессъобщение за срещата с Премиера на 14.09.2011

До: представителите на българските медии
Дата: 16 септември, 2011 г.
Премиерът Борисов пое ангажименти към гражданите във връзка с исканията им за спиране на проучванията и добив на шистов газ в Добруджа
На 14 септември, 2011 г., на среща с Министър-председателя Бойко Борисов и министрите на околната среда и водите, г-жа Нона Караджова, и на икономиката, енергетиката и туризма – г-н Трайчо Трайков, граждани изразиха непреклонната си позиция против използването на т. нар. “фракинг” – хидравличен удар за проучване и добиване на шистов газ на територията на страната
Представителите на гражданите поискаха законова забрана за използването на технологията хидравличен удар при проучване или добив на шистов газ на територията на България, налагането на незабавен мораториум върху използването на технологията, както и оттегляне на всички предложения за сключване на договор към фирми, заявили намерения да я използват у нас. (Към момента не е позната технология, различна от „фракинг”-а за извличане на шистов газ).
На премиера бяха връчени писмените становища на известни български учени-специалисти, в които се посочва, че евентуални дейности по проучване и/или добив на шистов газ чрез тази технология в този район крият редица рискове, основните от които са:

  • Технологията на проучване не се различава от технологията при добив на шистов газ по отношение на опасностите, които крие за околната среда.
  • Сондажите биха преминавали през площта на най-големия за България и основен за цяла Добруджа, Северното Черноморие и Лудогорието източник на вода, и това ще доведе до множество рискове за замърсяването му.
  • Технологията използва вредни и опасни химически вещества, които остават под земята и могат да замърсят дори години по-късно.
  • Технологията изисква използване на големи количества вода.
  • Предизвиква разцепвания в шистите с цел извличане на газа.
  • Опасност от нежелателни вторични явления, като загуба на подпочвени води, локални земетресения.
  • Превръщане на района в индустриален.

Гражданите информираха Премиера Борисов за държавите и отделни административни единици в света, където използването на тази технология за проучване и добив на шистов газ е забранена със закон или е с наложена временна забрана.
От своя страна Премиерът изказа своята загриженост за сериозността на проблемите, които биха възникнали при евентуални аварии в този важен за водоснабдяването регион, особено предвид факта, че там и в момента съществуват проблеми с водата. Той изтъкна, че при евентуална екологична катастрофа, щетите за държавата и хората не биха могли да се съизмерват с печалбата от разрешаването дори само на проучвателни работи в района. Той се ангажира лично да проучи проблема и обеща, че при възможна опасност – няма да допусне това по време на неговото управление.
Друг основен акцент в разговора бяха дупките в законодателството ни. Гражданите дадоха да се разбере – както на Премиера, така и на присъстващите министри – че там има недопустим пропуск по отношение на разрешителния режим за подобни проучвания и добив. Той допуска извършване на проучвания с непознати за нас технологии, единствено с изискване за Оценка на съвместимост с НАТУРА 2000, но без екологична оценка върху цялото проучване и без ОВОС за всеки проучвателен сондаж. При представяне на тази информация г-н Борисов отправи питане към Министър Караджова, защо от него са изискали огромно количество документация за мястото на Софийския боклук, а в този случай се преминава към подписване първо на договор, а след това – на сондаж с цел проучване. И на още по-късен етап – към екологична оценка и съответно ОВОС. Министър Караджова информира, че това се дължи на съществуващите в момента законови разпоредби, което еднозначно доказа, че законът ни не отговаря на съвременните изисквания за безопасност в тази си част или поне че допуска двойно тълкуване и се нуждае от спешна промяна.
Г-н Бойко Борисов се ангажира също така да бъдат преразгледани издадените до момента становища за отказ за достъп до информация от различните министерства (МИЕТ, МОСВ) във връзка със запитвания на гражданите, тъй като в случая не се касае само за Шеврон, а принципно за която и да е компания, която проучва по тази или друга създаваща заплаха за районите технология.

Граждани обединени във Facebook групи, Гугъл групи, форуми, сдружения, НПО, свободни граждани

Вашият коментар