Предстои местен референдум в Генерал Тошево относно добива на газ

На 17 декември ще се проведе местен референдум за гражданите с постоянен или настоящ адрес в община Генерал Тошево, с въпрос: „Против ли сте Община Генерал Тошево чрез Общинския съвет или кмета на общината да одобрява устройствени планове, определящи територии за проучване, добив, преработка на следните подземни богатства: нефт, природен газ, твърди горива, минни отпадъци?“. Изборният ден е от 7 до 20 часа.

Може да видите от сайта на община Генерал Тошево   избирателни списъци и секции, както и официалния информационен лист на общината.

Вашият коментар