Обобщение на второто заседание: Русгеоком срещу РИОСВ Варна

На 18 септември в Административен съд във Варна се проведе второ заседание по делото с обеществен интерес по жалба на компания „Русгеоком-БГ” ЕАД срещу отрицателното решение на РИОСВ Варна за добив на газ в Община Генерал Тошево. За хронология на събитията прочетете повече тук.

Следващото заседание е насрочено за 16.10.2018 от 11 часа и отново ще се проведе при отворени врати. От ИК „За чиста България“ призоваваме гражданите, които имат възможност да присъстват.

Прилагаме едно много добро обобщение на заседанието от 18ти, с благодарности към Н.Гицова. Към информацията сме добавили и части от статията на Про Нюз Добрич.

Русгеоком бяха представлявани от адвокати Йорданов и Вълков, присъстваха представител на РИОСВ, прокуратурата и трима конституирани граждани –  д-р Дона Пикард от София, доктор по социология, собственик на имот в с. Бежаново; инж. Иванка Казакова – Варна от „За чиста България“, конституирана като физическо лице; инж. Айдън Яия – жител на с. Спасово, биопроизводител на пчелен мед (съдията беше отхвърлила молбите им за конституиране, но ВАС ги конситуира). Залата беше пълна, като зрител присъства и кмета на общината Валентин Димитров.

Доказателствената тежест е у жалбоподателя, т.е. Русгеоком трябва да докаже твърдението си, че решението на РИОСВ е неправилно. Адвокатите искат да бъде назначена експертна комисия – различни експертизи от вещи лица – хидрогеолог, сондажен инженер и химик със специалност проучване и добив на газ, която да отговори на определени въпроси.

Доказателствени искания бяха направени от всички страни, Русгеоком приложиха по делото някои положителни решения по други инвестиционни предложения, които Казакова определи като неотносими по делото, за друг вид находища, но съдията ги прие. Казакова от своя страна приложи наиучни статии и трудове в подкрепа на РИОСВ, които адвокатите твърдяха, че не са необходими и експертите ще си търсят сами материали, но и те бяха приети. Казакова поиска да се изискат от министерството и документи за двете геоложки открития (за конвенционалното и неконвенционалното находище), защото от тях ще стане ясно кои са всъщност слоевете, в които ще се сондира и съдията с много увещания се съгласи. Не уважи обаче искането да се представи доклада, в който е описано как през 2016 Басейнова дирекция е била възпрепятствана от инвеститора да вземе проби от водата в сондажа и поради какви причини е станало това. Не уважи и допълнителното искане на Дона Пикард да бъде назначено допълнително вещо лице – експерт по биоразнообразието. Тя поиска също и предварително изслушване на експерти, които да установят дали зададените от Русгеоком въпроси са достатъчно ясни и отговорите в експертизата ще са достатъчни за да направи съда обоснован извод дали решението е правилно или не, но и това искане не беше уважено.

Съдията обобщи Решението на РИОСВ като посочи две опорни точки: че докладът по ОВОС не е пълен и че при изпълнение на инвестиционното предложение ще има нанесени вреди на околната среда. Но помоли страните да й посочат според тях кои са точно мотивите в решението и къде се намират. След като представителят на РИОСВ и адвокатите не успяха да посочат, Казакова посочи стр. 6 и 7 от решението и конкретните точки, тъй като адвокатите не искали да четат доклада, че бил много дълъг, нали коментираме решението все пак… Съдията попита и кое геоложко откритие се разглежда в доклада, Казакова и Дона Пикард обясниха на нея и адвокатите, че се коментират и двете.

Съдията отново се опита да обобщи, че всъщност въпросът е дали докладът по ОВОС е разработен както трябва, а адвокатите допълниха, че експертизата трябва да установи дали е възможно дс се замърсят водите и има ли заложени мерки в доклада за предотратяване на това. Ето тук се намеси представителя на РИОСВ за първи и последен път, за да каже, че именно тези въпроси са разгледани в ОВОС и именно за тях ИМА назначени допълнителни експертизи след провеждане на обществените обсъждания. Казакова допълни, че дори РИОСВ е помолил инвеститора да си допълни доклада с всички непълноти и неясности, но те категорично отказаха. Също наблегна, че рискът за човешкото здраве трябва да се обследва не от еколог, а от лекар и че в целия доклад и всички експертизи се говори САМО ЗА СОНДИРАНЕ, НО НЕ И ЗА ДОБИВ, а всъщност големите рискове са именно при добива на газ, за това и е необходимо да се привлече специалост по геология и то с опит в Североизточна България.

Айдън Яия пък коментира, че в доклада не е обследвано никъде има ли инфразвук и вибрации, излъчвани от сондажната площадка (тъй като той е пчелар и неговите пчели са пострадали и е потърпевш от тяхната работа), при което съдията отсъжда,че има писано за шума, а инфразвука бил част от него, нищо че не се чувал.

В крайна сметка се оказа, че експертите в България, които не са се произнесли по нашия казус са свършили и съдията помоли в 7дневния срок за адвокатите, в който трябва да си представят въпросите към експертите и в още 7дневния за останалите ответници и заинтересовани страни да бъдат направени предложения за имена на такива вещи лица, които обаче да не са от минногеоложкия университет предвид „йерархичната му зависимост“ (разбирайте спонсорството на Овергаз). А представените от Казакова доказателства за 5 аварии на сондажа не били относими, защото това не означавало че ще има аварии и занапред. Прокурорът не го чух да се обади нито веднъж. Следващото заседание е на 16.10.2018.

Снимки благодарение на Я. Георгиев публикувани в групата Генерал Тошево, Добруджа, България

 

Коментари
  • Най-важното, което съдията направи е, че не допусна събирането на доказателства за доказани аварии на етап още сондиране, но допусна експертиза от сондажен инженер, който да … изчете самия ОВОС и да каже, какво е описано там. За мен е кристално ясно, че сондажният инженер няма да каже нищо различно от това, че ВСИЧКО Е ЧУДЕСНО. Понеже в доклада са описани СОНДАЖНИ ОПЕРАЦИИ по учебник. Авариите са от реалния живот, не от теорията. И нямали връзка с бъдещето на сондажа, понеже то не било вярно, че ако за 7 год имаш 5 ДОКАЗАНИ с протоколи от Българската търговско-промишлена палата АВАРИИ, само на 1 сондаж, то не следвабо, че в бъдеще на 41 СОНДАЖА И 35 ГОДИШНА КОНЦЕСИЯ ще имаш и една. Интересна мисъл на иначе подготвен юрист. То с това , съдията преосмисли половината решения на ВАС и КС,, понеже те пък си правят изводите именно на такива логически постановки. Дали не се очаква от тях да се намесят и да я избавят Дамата от това задължение да гледа делото на първа инстанция? Поведението й показва именно това. А за Народ е жалко. Защото тя също е част от него и няма как да си носи вода от Перу, нито ще диша друг въздух, нито ще има пари да си направи собствена пречиствателна градска канализация. Всичко описано ще бъде факт, дано и съдията разбере , че е от страната на потърпевшите.

Вашият коментар