ОТВОРЕНО ПИСМО за вредите от съхранението на C02 под земята

От ИК ” За Чиста България“ и Гражданска инициатива за забрана проучването и добива на шистов
газ в България по метода хидравлично разбиване

До 240 Народни Представители в 41-во Народно Събрание на Република България

Уважаеми дами и господа,
Улавянето и съхраняването на въглероден диоксид (УСВД) е експериментална и скъпа технология, която все още не е доказано безопасна. Рисковете за околната среда и здравето на хората са твърде високи. Същевременно по този начин е невъзможно да се справим с изменението на климата..
С влизането в сила на Директива 2009/31/ЕО от 23 април 2009 година относно съхранението на въглероден диоксид (СО2) в геоложки формации, Европейският съюз си постави допълнителна цел за справяне с климатичните промени и ограничаването на емисиите от въглероден диоксид, основно насочена към предстоящото изграждане на нови мощности, базирани на конвенционални изкопаеми горива.Самата Директива, както и редица други органи,доклади и експертизи сочат, че към момента в ЕС няма достатъчно опит при изграждането и внедряването на тази технология и затова целта на тази директива преди всичко е да се елиминират евентуални заплахи и рискове за здравето на хората и околната среда. Именно за това Директива 2009/31/ЕО НЯМА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР ЗА ТРАНСПОНИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ В СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ В ПОСОКА ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО НА ТЕЗИ ТЕХНОЛОГИИ,което е разписано в точка 19 на директивата1, както и в чл. 4, ал. 1, който гласи: (още…)