Карти

Карта на терените за природен газ и нефт в България (към 2011г.)

Източник: Park Place Energy Corp решение 718 на МС от 04.10.2010 г.(ДВ бр. 80/2010)

Карта на блокове с нефт и газ в България към ноември 2011

Карта на блок „1 Нови Пазар“

Концесионер: „Шеврон България Експлорейшън енд Продъкшън“ ЕООД

Бележка: Въз основа на решение 427 на МС от 16.06.2011 г. (ДВ бр. 47/2011)

Карта на блок „Провадия“

Концесионери: „Овергаз Инк.“АД, „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“, „Джей Кей Екс България Лимитид“

Бележка: Координатите са взети от решение 9 на МС от 13.01.2010 г. (ДВ бр. 6/2010)

Карта Блок Провадия

Карта на блок B1 Голица

Концесионери: „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“, „Джей Кей Екс България Лимитид“ и „Сорджения И и Пи България“ – ЕООД

Бележка:  Координатите са взети от решение 302 на МС от 12.05.2010 г. (ДВ бр. 37/2010)

Карта Блок Голица

Карта на най-големия воден резерв на България

Източник: Басейнова дирекция Дунавски район

Защитени зони Натура 2000

Източник: Министерство по околната среда и водите

Карта Зони по Натура 2000

 

*Картите, към които не е посочен източник, са изработени от Инициативен комитет „За чиста България“, гр. Варна, с помощта на Google Maps.

Коментари
Вашият коментар