Решения на МС за природен газ и нефт

Тук може да прегледате решенията на Министерски съвет за давани концесии и започнати процедури за природен газ и нефт на територията и акваторията на Република България. Разглеждания период е 2009-2012 година. Приложените документи са извадки от Държавен вестник и официалния вестник на ЕС.

ВАЖНО!

Информация към 01.05.2012 г.
Прекратяване на процедурите за:
- блок 2 Силистра и блок 4 Кубрат (бр.22/2012, решения 185 и 186);
- блок 3 Цар Калоян и блок 5 Бяла (бр.23/2012, решения 189 и 190);
- оттегляне на решение 427 за издаване на разрешение за проучване на нефт и газ на Шеврон в блок 1 Нови Пазар (бр.7/2012, решение 39)!!!

Таблица 1 Дадени концесии и стартирани процедури за природен газ и нефт 2009-2012.

Решение Дата Брой ДВ/Година Решение Номер Зона Наименование Области Площ в кв.км Срок в години Проучване (П)
Добив (Д)
Концесионер
09.03.2012 23/2012 190 Блок 5 Бяла Русе, Търговище, Велико Търново 2042 5 П ПРЕКРАТЕНА процедура
09.03.2012 23/2012 189 Блок 3 Цар Калоян Русе, Разград, Силистра, Шумен, Търговище, Велико Търново 4068 5 П ПРЕКРАТЕНА Процедура
09.03.2012 22/2012 186 Блок 2 Силистра Силистра, Добрич 2652 5 П ПРЕКРАТЕНА процедура
09.03.2012 22/2012 185 Блок 4 Кубрат Русе, Разград, Силистра 2457 5 П ПРЕКРАТЕНА процедура
19.01.2012 7/2012 39 Блок 1 Нови Пазар Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Варна 4398 5 П ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ 427!
04.11.2011 89/2011 804 Блок 1-19 Свети Атанас Черно море 1318 5 П Процедура
31.10.2011 88/2011 791 Блок 1-21 Хан Аспарух Черно море 14 220 5 П Процедура
24.06.2011 50/2011 481 Галата Континентален шелф 1786.86 2 П „Мелроуз Рисорсиз“ ООД
03.02.2011 13/2011 69 Блок 1-14 Силистар Континентален шелф 6935.57 5 П „Ледербел БГ“ ООД
20.12.2010 1/2011 890 Блок 1-20 Никопол Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново 1962 5 П Процедура
13.12.2010 99/2010 876 Блок 1-18 Тракия Хасково 940.12 5 П „Овергаз Инк.“АД
09.11.2010 90/2010 799 Шабла Черноморски шелф 2290 2 П „Проучване и добив на нефт газ“ АД
15.10.2010 83/2010 751 Блок А-Ловеч Монтана, Враца, Ловеч, Плевен 2330 1 П „Дайрект петролеум България“ ЕООД
04.10.2010 80/2010 719 Калиакра Континентален шелф 18.9895 7 Д „Мелроуз Рисорсиз“ ООД
04.10.2010 80/2010 718 Блок 1-11 Вранино Добрич 397.42 5 П „Парк Плейс Енерджи Корп“
06.08.2010 65/2010 591 Блок 1-17 Овча Могила Плевен, Велико Търново 260,96 5 П „Проучване и добив на нефт газ“ АД
06.08.2010 65/2010 583 Каварна Континентален шелф 4.36 10 Д „Мелроуз Рисорсиз“ ООД
14.06.2010 47/2010 396 Блок 1-3 Ъглен Ловеч, Плевен 6.627 2 П „Дайрект петролеум България“ ЕООД
07.06.2010 45/2010 380 Блок 1-16 Градище Ловеч, Габрово, Велико Търново 1885.04 5 П „Група за научни излседвания и сервиз“ ЕООД
07.06.2010 45/2010 379 Блок Килифарево Велико Търново 20 5 П „Група за научни излседвания и сервиз“ ЕООД
12.05.2010 37/2010 302 Блок В1 Голица виж в решението 696 2 П „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“, „Джей Кей Екс България Лимитид“ и „Сорджения И и Пи България“ – ЕООД
30.03.2010 28/2010 177 Блок 1-12 Кнежа Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново 1348.45 5 П „Проучване и добив на нефт газ“ АД
13.01.2009 6/2010 9 Блок Провадия Североизточна България 1787 3 П „Овергаз Инк.“АД, „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“, „Джей Кей Екс България Лимитид“
06.04.2009 28/2009 222 Блок Добрич Добрич 799.1 2 П „Русгеоком БГ“ ЕАД

Забележка:
1. Таблицата не включва прекратените процедури за блокове: Блок 1-5 Деветаки, Блок 1-6 Пелово, Блок 1-7 Търнак, Блок 1-8 Алтимир, Блок 1-9 Мизия, Блок 1-10 Ботево. Процедурите са стартирани 2008/2009г. и прекратени през май 2010г. (за повече информация вижте решенията на МС в „Приложени документи“).

2. Колона „срок в години“ – показва срока на проучването/добива, на концесията или последното й удължаване.

3. Координатите на районите са посочени в решенията на МС.

Приложени документи

Trackbacks Коментари
  • Пламен казва:

    Отлична работа! Сега трябва да искаме тези да декларират че няма да използват метода на хидравличния удар!

Вашият коментар