Започване на дело на Русгеоком срещу решението на РИОСВ Варна

Във вторник 22 май от 9.00 в административен съд Варна ще се даде ход на адм.дело 1060 / 2018 на Русгеоком срешу Решението на РИОСВ – Варна, с което беше отхвърлена възможността да се добива газ в Добруджа.

До тук са документирани 3 форсмажорни събития, което доказва, че дейността на фирмата в блок Добрич, находище Спасово не може да бъде реално контролирана и евентуални сериозни аварии не могат да бъдат предотвратени. Същевременно огромен брой варненци не знаят, че питейната вода, която ползват идва от същите водни нива, които са сериозно застрашени от бъдещата дейност – девненските извори, които дават вода и на курортните комплекси са от малм-валанжинския воден хоризонт, за който двете басейнови дирекции са дали предписание да не се преминава. ВиК Добрич пък изразява сериозното си опасение, че в района на инвестиционните намерения има опасност от замърсяване на 30 източника на питейна вода. Продължаваме да следим случая.

Вашият коментар