Началото

 

На 16.06.2011г. Министерският съвет, на свое заседание, одобрява подписването на договор с американската фирма „ШЕВРОН България Експлорейшън“ ЕООД, като им дава 5-годишно разрешение да извършват проучване и добив на нефт и природен газ в „Блок 1 Нови Пазар„.

Теренът е разположен на територията на Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна. Там се намира и „житницата на България – Добруджа“, както и много от водните запаси на питейна вода за територията на страната ни. Има солидни доказателства, че методът за проучване и добив на шистов газ, а именно „хидравличен удар“, е изключително пагубен за природата и замърсява подпочвените води. За „хидравличния удар“ се използват пясък и вода, смесена с най-различни химикали. Фирмите, добиващи шистов газ, крият какви са използваните химикали, като се позовават на търговска тайна. Специалисти от САЩ са направили анализ на такава вода и много от установените химикали в нея са изключително токсични за човека. Голяма част от хората в България не са информирани как се добива шистов газ. Ако бяха, едва ли щяхме да допуснем това безумие! Ще си позволим съвсем нaкратко да опишем метода на проучване и добив на шистов газ:

  1. Пробива се в шистовите скали на дълбочина от 2.5 – 4 км.
  2. Под налягане (хидравличен удар) се изливат в шахтата милиони тонове вода, смесена със силно токсични химикали и пясък.
  3. Скалите се напукват от налягането, химикалите и газа, които се намират в тях, започват да излизат от пукнатините /пясъкът се използва, за да държи пукнатините отворени през това време/.
  4. Докато газът се събира по този метод, една част от него, заедно с токсичните химикали, отиват директно в атмосферата и въздуха.
  5. Половината от сместа (вода, пясък, химикали), използвана в шахтата, остава долу в почвата, като замърсява нея и подпочвените води.
  6. Другата половина от отпадъчните води се извлича в цистерни и се изсипва ”на определено място” от компанията. Къде според вас ще е това място? /говорим за милиони тонове замърсена с химикали вода!/.
  7. В резултат на този добив, почвата и водите стават негодни за употреба, а районите, в които се добива шистовия газ, постепенно се обезлюдяват и превръщат в пустини.

 

Важни линкове

  • Gasland - документален филм

За „Шеврон“

В началото на тази година след продължило 18 години дело американският гигант „Шеврон“ бе осъден от Еквадор да заплати 8.6 млрд. долара заради замърсяването с петрол на басейна на Амазонка, което е наричано от местните журналисти „Амазонския Чернобил“. В резултат на това са умрели 1400 жители в джунглите, а около 30 000 са с влошено здравословно състояние и страдат предимно от рак, кожни и тежки респираторни заболявания. Научи повече тук.