Експертни становища

Тук ще намерите становищата на различни български и чуждестранни специалисти – гео-физици, хидролози, енергийни специалисти и на организации по отношение рисковете при проучването и добива на шистов газ.

Бележка: Видео към дискусията от 26.11.11 г. във Варна с експерти на тема „Проучване и добив на шистов газ в България чрез метода „хидравличeн удар”“ може да видите тук.

Документи на български език

FOE EUROPE: Декларация относно шистовия газ, нефта от битуминозни шисти, газа от въглишни пластове и хидравличното разбиване
1.0 MiB
974 Downloads
Подробности...
ДОКЛАД ЗА ВЪЗДЕЙСТВИ​ЕТО ОТ ДОБИВА НА ШИСТОВ ГАЗ И ШИСТОВ НЕФТ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ (превод)
1.6 MiB
982 Downloads
Подробности...
Проф. Щерев: РИСКОВЕ, ПОРАЖЕНИЯ И КАТАСТРОФИ ПРИ ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА „ШИСТОВ ГАЗ” (05/12/2011)
142.0 KiB
1069 Downloads
Подробности...
проф. Константин Щерев - Научни разяснения относно рисковете при използване на технологията хидравлично разбиване - 01.09.2011
321.5 KiB
1188 Downloads
Подробности...
ИБЕИ-БАН - Оценка на риска при проучване и добив на шистов газ - 19.07.2011
115.1 KiB
2377 Downloads
Подробности...
инж. Огнян Кованджийски - ПРОУЧВАНЕТО ЗА ШИСТОВ ГАЗ НОСИ ЕКОЛОГИЧЕН РИСК В РЕГИОНА - 04.07.2011
240.8 KiB
1087 Downloads
Подробности...
проф. Нина Дюлгерова - ДОБИВЪТ НА ШИСТОВ ГАЗ Е ЗАПЛАХА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА - 08.05.2011
234.2 KiB
1119 Downloads
Подробности...
ХИМИКАЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ХИДРАВЛИЧНОТО РАЗБИВАНЕ - 18.04.2011 (Превод)
620.3 KiB
3911 Downloads
Подробности...

Документи на английски език

TOXIC CHEMICALS USED IN HYDRAULIC FRACTURING – научете повече за ТОКСИЧНИТЕ ХИМИКАЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ХИДРАВЛИЧНОТО РАЗБИВАНЕ (списъка на химикалите е въз основа на публикуваните в доклада на американския конгрес от април 2011 г. Информацията за химикалите е взета от http://toxnet.nlm.nih.gov).

2012 Доклад на изследователски център JRC към ЕК - Неконвенционалния газ: потенциални въздействия на енергийния пазар в ЕС
11.9 MiB
1780 Downloads
Подробности...
30/07/2012 Доклад на ЕК - Въздействието върху климата от потенциален добив на шистов газ в ЕС
2.3 MiB
1829 Downloads
Подробности...
10/08/2012 Доклад на ЕК относно потенциалните рискове за околната среда и човешко здраве от хидравлично разбиване в Европа
5.3 MiB
1577 Downloads
Подробности...
FOE EUROPE: Position statement on shale gas, shale oil, coal bed methane and fracking
584.9 KiB
655 Downloads
Подробности...
2011 - Scientists for Global Responsibility Newsletter - about shale gas, climate change and CCS
86.8 KiB
557 Downloads
Подробности...
130111 - Methane contamination of drinking water accompanying gas-well drilling and hydraulic fracturing
130111 - Methane contamination of drinking water accompanying gas-well drilling and hydraulic fracturing
130111-Duke-University-Methane-Contamination-of-Drinking-Water-Hydraulic-Fracturing.pdf
1007.9 KiB
931 Downloads
Подробности...
07-2010 Affirming GASLAND - Джош Фокс защитава филма си Газланд от обвиненията на газодобивната индустрия
480.1 KiB
1278 Downloads
Подробности...
06-2011 - EU REPORT - Impacts of shale gas and shale oil extraction on the environment and on human health / Доклад на Европейския парламент за въздействието на добива на шистов газ върху околната среда и човека
1.5 MiB
692 Downloads
Подробности...
12/2009 Health Survey Results of Current and Former DISH/Clark, Texas Residents / Резултати от изследване здравето на настоящи и бивши резиденти на Диш/Кларк Тексас
3.0 MiB
732 Downloads
Подробности...
06-2011 - FOOD AND WATER WATCH - The Case for a Ban on Gas Fracking - Fact Sheet
623.8 KiB
691 Downloads
Подробности...
06-2011 - FOOD AND WATER WATCH - The Case for a Ban on Gas Fracking - Report
1.1 MiB
549 Downloads
Подробности...
2011 - New York Times Findings on Fracking - Fact Sheet
2011 - New York Times Findings on Fracking - Fact Sheet
2011-New-York-Times-Findings-Factsheet.pdf
472.3 KiB
703 Downloads
Подробности...
09-2010- RIVERKEEPER - Fractured Communities - Case Studies of the Environmental Impacts of Industrial Gas Drilling - Report
5.2 MiB
1217 Downloads
Подробности...
04-2011 - Hydraulic Fracturing Report
04-2011 - Hydraulic Fracturing Report
Hydraulic Fracturing Report 4.18.11.pdf
Версия: 18.11
156.2 KiB
1066 Downloads
Подробности...

Документи на френски език

10/2010 Gaz de schiste - Rapports et études - Aperçu des enjeux pour le Québec / Шистов газ - Доклади и изследвания - Преглед на въпросите за Квебек
747.7 KiB
887 Downloads
Подробности...

11/2010 Gaz de schiste : De sérieuses menaces pour la qualité de lʼair / Шистовият газ - сериозна заплаха за чистотата на въздуха
1.2 MiB
751 Downloads
Подробности...

Вашият коментар