ОТВОРЕНО ПИСМО от Гражданската инициатива относно шистовия газ и поетите обещания

До Премиера на Република България,
г-н Бойко Борисов,
до Председателя на 41-то Народно Събрание,
г-жа Цецка Цачева
до Депутатите от 41-то Народно Събрание
С копие до медиите

ОТВОРЕНО ПИСМО

Във връзка със зачестилите публикации и атаки в медиите по адрес на Гражданската инициатива за забрана на проучванията и добива на шистов газ в България по метода хидравлично разбиване, искаме най-отговорно да заявим, че Инициативата обединява осъзнати, отговорни и родолюбиви български ГРАЖДАНИ с различни професии, социален статус и партийна принадлежност. Онова, което ни свързва, е нашата загриженост и решимостта ни да не допуснем отравянето на земята и водата на нашата Родина – България. Относно числеността на активистите и протестиращите сме готови да предоставим снимков материал, който да послужи за обективно преброяване, след като наблюдаваме затруднения – дори сред членове на кабинета – при установяването на точния брой участници в протестите.

Категорично се противопоставяме на внушението, че геолозите са единствените експерти, с компетентно мнение по въпроса за вредите от технологията хидравлично разбиване. Напротив, те са единствените специалисти, които в повечето случаи са в конфликт на интереси, поради естеството на своята работа и тяхното мнение би трябвало да се вземе предвид едва след като своето становище са изказали хидролози, сеизмолози, токсиколози, биолози, еколози, лекари, почвоведи …

Точно геолозите и лобистите на добивните компании са тези, които са изготвили и сега действащия Закон за подземните богатства, в който както се видя няма регулации, осигуряващи адекватен контрол на новите технологии. Което съвсем закономерно провокира тяхното недоволство, тъй като те ще са принудени да ги въведат в процеса на работа. Съдейки по броя на възмутените и засегнати страни, под прикритието на „проучване” и „търговска тайна”, почти всички компании или искат да прилагат технологии близки до забранената опасна технология хидрофракинг, или са се канели да я прилагат поради липса на регламент и контрол, без да я описват в работната си програма като термин. Настоящото решение за забрана на хидравличния удар по никакъв начин не пречи на доизвличането на газ, само с чиста вода, технология която се прилага и сега, нито на проучванията, които не ползват метода хидрофракинг.

Ние още от самото начало настояваме за законова забрана на технологията хидравлично разбиване и промени във всички закони касаещи добивната дейност – в Закона за подземните богатства, за околната среда, за концесиите, за съхранение на въглероден диоксид в земните недра, както и в Закона за водите. При обсъждането на нуждата от промени, беше поет ангажимент от страна на Председателя на Парламента г-жа Цецка Цачева, гражданите да вземат участие в обсъжданията на кръглите маси. Настояваме в подготовката на предложенията за промяна в закона да вземат участие и експерти, поканени от нас, гражданите.

Всеки опит да се изолира гражданското участие ще означава, че за пореден път сме били излъгани и се прави опит законът да бъде пренаписан единствено и само в интерес на добивните компании, а това неминуемо ще доведе до възобновяване на протестните действия от наша страна и до непосредствена опасност от екологична катастрофа за България

Във връзка с посещението на държавния секретар на САЩ г-жа Хилари Клинтън, и евентуалното включване на въпроса за забраната за проучване и добив на шистов газ у нас сред темите на разговорите й с българските и колеги, искаме да напомним, че собственият й щат – Ню Йорк, е с въведена пълна забрана за прилагане на технологията хидравлично разбиване, поради опасност от замърсяване на питейните води. Ще приемем за злонамерено вмешателство във вътрешните работи на нашата страна опитите на политик, който не е убедил дори собствените си избиратели в безопасността на тази технология, да лобира за това тя да бъде въведена у нас.

Очакваме в най-кратък срок Гражданската инициатива да бъде поканена за участие с експерти в работните групи за промяна в съответните закони, каквото уверение получихме.

Гражданска инициатива за забрана на проучванията и добива на шистов газ в България, по метода хидравлично разбиване

София, 01.02.2012г

Коментари
  • Диана Димитрова казва:

    Призовавам всички будни граждани към активно участие в подписката. Да запазим Родината чиста!

Вашият коментар