Парламентът прие Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

02 февруари 2012 г.

Приеха на второ четене Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. С глоба от 50 000 до 100 000 лв. ще бъде наказан всеки, допуснал нарушението му, освен ако деянието съставлява престъпление. Ако нарушението е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 100 000 до 200 000 лв.

Законът регламентира съхранението на въглероден диоксид в подходящи геоложки формации на територията на страната, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море. Забранява се съхранението на въглероден диоксид в място извън горепосочените граници; във воден стълб; извън геоложки формации; във водоносни хоризонти, чиито води се ползват или могат да се ползват за водоснабдяване.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма, след одобрение от Министерския съвет, издава разрешение за проучване на земните недра и за съхранение на въглероден диоксид. Европейската комисия ще бъде информирана за процедурите по предоставяне на разрешения за съхранение и ще дава своето становище.

Източници:
mi.government.bg
novini.bg

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА РИСКОВЕТЕ ПРИ СЪХРАНЕНИЕТО И УЛАВЯНЕТО НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД ПОД ЗЕМЯТА:
ТУК

Вашият коментар