Природозащитни и здравни организации от Европа, САЩ и ЮАР с обща декларация срещу шистовия газ

24 април 2012 г.

Международна декларация срещу проучванията и добива на газ и нефт от шисти, подписаха 39 природозащитни и здравни неправителствени организации от Европа, САЩ и ЮАР. Това съобщиха от Гражданската инициатива за забрана на проучванията и добива на шистов газ в България по метода хидравлично разбиване, която е една от организациите, подписали документа.

В декларацията се посочва, че добивът на газ по метода хидравлично разбиване води до замърсяване на водите, въздуха и почвите, нарушава ландшафта, генерира шумово замърсяване и увеличава риска от земетресения. Освен това фракингът може да доведе до т.нар. „boom and bust“ икономически цикли (характеризиращи се с редуващи се периоди на растеж и свиване) в местните икономики, подкопавайки по устойчивите дейности по отношение на земеделие и туризъм, аргументират се еколозите.

Според авторите на документа мнението на местните общности за всички проекти, свързани с шистовия газ, нефтът от битуминозни шисти или газ от въглищни пластове, трябва да е в центъра на дискусиите.

Друг проблем е, че фирми, участващи във „фракинга“ не разкриват и не предоставят изчерпателен и подробен списък на химическите вещества, използвани за всеки проект като по този начин правят невъзможна оценката на околната среда и рисковете за здравето от експлоатацията и проучването (включително въздействието върху целия жизнен цикъл).

Докато всички тези проблеми не се разгледат подробно, ние вярваме, че проучването и добивът на шистовия газ, нефтът от битуминозни шисти и газ от въглищни пластове, не трябва да продължи. Ние призоваваме всички държави-членки да прекратят всички текущи дейности, да отменят разрешителни, и да поставят забрана върху всякакви нови проекти, независимо дали касаят проучване или добив„, пише в декларацията.

В нея се настоява също за пренасочване на всяка финансова и политическа помощ, предвидена за проекти за шистов газ към производството и насърчаване на възобновяеми източници на енергия и към спестяването на енергия, в съответствие с „Целите за развитие на хилядолетието“.

Източници:
Статия: http://3e-news.net

Снимка: Friends of the Earth – Europe

ПРОЧЕТЕТЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА:

FOE EUROPE: Декларация относно шистовия газ, нефта от битуминозни шисти, газа от въглишни пластове и хидравличното разбиване
1.0 MiB
974 Downloads
Подробности...
Вашият коментар