Интервю с хидрогеолога Константин Щерев за шистовия газ и Добруджа

Константин Щерев: Разбира се, че всичко това  застрашава житницата на България

“Разбира се, че всичко това застрашава житницата на България, особено за тази територия, няма по натоварена с рискове територия от тази”, коментира проф. Константин Щерев, който е експерт в областта на хидрогеологията.

Мнението на проф. Щерев по въпроса за шистовия газ продължава да бъде отрицателно като той отново подчерта и представи реалните рискове, които биха настъпили в района на новопазарския блок при евентуално започване на желаните действия от страна на американската фирма „Шеврон”.

Според професора присъствалите на дискусията в гр. София не са били достатъчно запознати и информирани с реалната хидрогеоложка обстановка в засегната част на България.

Ето какво още сподели пред news359 проф. Щерев:

- Продължавате ли да сте на категоричната позиция, че проучването и добива на шистов газ са опасни за околната среда и хората?

- Да, аз продължавам да застъпвам позицията си. Дори това, което чета напоследък в пресата смятам, че има отново някаква неточна информация, уеднаквява се търсеното, проучването и добива с търсене и проучване при нормалните находища на нефт и газ. Общото между тези технологии е изключително малко.

- Еднакво опасна ли е технологията при проучване за наличие на шистов газ и тази при добив?

- Проучването за шистов газ непременно трябва да включва технологичен опит за извличане иначе не може да се докаже, че има или няма такъв газ. Самото проучване включва технологични опити, които са аналогични на тези, които стават при добива. Не може само да се пробие една дупка и да се получи резултат, да дойде приток на газ, такова нещо няма. Трябва да се въздейства със силни механични процеси, за да се получи приток и едва тогава да се докаже наличие или отсъствие на газ.

- Запознат ли сте с проведената дискусия в гр. София на 11.11. по въпроса за шистовия газ, където отношение по темата взеха министър Трайков и министър Караджова?

- Да, имало е такава среща, но аз не съм бил поканен за това и не съм присъствал на дискусията. Според информацията, която имам на тази среща не е била засегната точно и конкретно ситуацията, която имаме с водоносната система, условията и т.н. Изказват се хора, които са далеч от реалната хидрогеоложка обстановка.

- Това, което подчерта министър Трайков по време на дискусията беше, че проучването и добива на шистов газ ще станат при условие, че са безопасни за хората и околната среда, вие мислите ли, че това условие ще бъде спазено от правителството?

- Трудно би било точно в този район на новопазарския блок това да протече по безопасен начин, това не е възможно и това е моето категорично становище. Министър Трайков не познава хидрогеоложката система, движението, динамиката на подземните води, подхранването, потоците, които се осъществяват и комуникациите, които биха се активизирали, които съществуват и сега, вследствие на тези въздействия. Това не е негова работа, това трябва да бъде работа на експерти и специалисти, но за съжаление такива не видях между хората, които са се изказали на изминалата среща, не са се отличили хора, които познават добре водоносната система и връзките, които могат да се осъществят между нея и огнищата, където смята да се осъществи това въздействие.

- Как ще коментирате изказване на министър Караджова, което гласи „забрана, без да знаем за какво става въпрос, не би трябвало да има”?

- Как не знаят за какво става въпрос? Те много добре знаят за какво става въпрос. Знаят, че това е технология, която изисква повърхностна и много тежка, дълбока инфраструктура със съоръжения, все едно един завод с цистерни, с водоеми, опити за някаква изолация на тези водоеми в които ще се складират тези течности, с въздействия, които ще стават отдолу и те трябва да са наясно с всичко това, на каква територия и какво пространство ще се развиват тези т.нар. технологични и други операции. Тази област е най-уязвима и отгоре, и отдолу, и по средата. Според последната информация, която имаме от американските сондажи на всеки 20 сондаж се получават дефекти.

- Смятате ли, че е силно преувеличено твърдението, че житницата на България ще бъде унищожена, както твърди експерта Христо Казанджиев?

- Нека да смята, че това е така. Христо Казанджиев не е достатъчно наясно с хидрогеологията. И това, че във времето се прави такива въздействия е напълно грешно, хидравлични въздействия във вертикален ствол, които са правени без тези течности и налягания нямат нищо общо с това, което се предвижда под тази технология за шистовия газ. И от тази гледна точка разбира се, че всичко това застрашава житницата на България, особено за тази територия, няма по натоварена с рискове територия от тази.

Това заяви пред news359 проф. Константин Щерев като силно подчерта, че проучването и добива на шистов газ с технологията, която използва фирмата „Шеврон” изключително много застрашава и крие рискове за околната среда и безопасността на хората в района.

ИЗТОЧНИК: NEWS359

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ: Изгледайте видео от конференцията в Силистра относно добива на шистов газ в Североизточна България, където научни разяснения по темата правят проф. Константин Щерев и доц. Енчо Мянушев (от 01.09.2011).

Вашият коментар